Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

“ Ticaret Sicili Müdürlüğümüz MERSİS sistemine dahil edilmiş olup tüm kuruluş tescilleri ve mersis numarası üretilmiş üyelerimizin tüm tescil başvurularını öncelikli olarak MERSİS sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. MERSİS başvuruları için  http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.”

 • Kuruluş

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  KURULUŞ TESCİLİ VE ODAMIZA KAYIT ESNASINDA İSTENECEK EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı
   
  *5 adet asıl
  4. Ana sözleşme özeti
   
  *noter tasdikli (en geç 30 gün içinde başvuru yapılmalı)
  *1 tanesi asıl imzalı olmak üzere 5 adet asıl
  *Yapı kooperatifi sözleşme özeti örneği
  *Tüketim  kooperatifi sözleşme özeti örneği 
  *Motorlu taşıyıcılar kooperatifi sözleşme özeti örneği
  Anasözleşmede olması gereken hususlar
  *Ana sözleşme onay tarihi,
  *Kooperatifin unvanı ve merkezi,
  *Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
  *Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
  *Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
  *Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
  *Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
  *Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
  *Kooperatifin temsiline ait hükümler,
  *Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
  *Kurucuların adı, soyadı T.C. Kimlik numaraları, iş ve konut adresleri.
  5. Kooperatif yetkililerin yeni kurulacak kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *noter onaylı
  *1 adet asıl 2 adet fotokopi
   
  *Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmamış ise nakden taahhüt edilmiş payların %25 inin ödendiğine dair olmalı
  *Eğer anasözleşme ile aksi kararlaştırılmış ise (oran %25 in altında olamaz) kararlaştırılan tutarın ödendiğine dair olmalı
  *1 adet asıl
  7. Anasözleşmede denetçi seçilmişse denetçinin görevi kabul beyanı
   
  *1 adet asıl
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *Beyannameye tüm ortakların ve yetkililerin fotoğrafları yapıştırılmalıdır
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  10. Bakanlık izin yazısı
   
  *1 adet asıl
  11. Oda Üyesi Kimlik Kartı talep dilekçesi.
 • Genel Kurul

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
  3. Genel kurul toplantı tutanağı
   
  *1 adet asıl 1 fotokopi
  *hükümet komseri ve divan heyeti tarafından imzalı
  *okunaklı
  4. Hazır bulunanlar listesi 
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  *bakanlık temsilcisi tarafından imzalı
  5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
   
  *1 adet asıl
  6. Gündem
   
  *1 adet asıl
  *2 adet asıl 1 adet fotokopi
  *kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış olmalı
  8. Eğer genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılmışsa ve daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *noter onaylı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  9. Ana sözleşmede değişiklik var ise (bkz Anasözleşme değişikliği (sermaye artırımı, sermaye azatlımı hariç veya Sermaye artırımları)
 • Ana Sözleşme Değişikliği

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. genel kurula ait evraklar (bkn kooperatif genel kurul tescili için istenen evraklar)

   

  4. Anasözleşme değişikliği ile ilgili yönetim kurulu kararı
   
  *Noter onaylı
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  5. Anasözleşme değişikliği ile ilgili tadil tasarısı 
   
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  6. Tadile ait bakanlık izin yazısı
   
  *1 adet asıl 1 fotokopi
 • Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
  *Kararda isimler kısaltılmadan yazılmalıdır
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış olmalı
  4. Daha önce yetkili olmayıp ta yeni yetkilendirilen kişi var ise bu yetkililerin kooperatif unvanı adı altında düzenlenmiş imza beyannameleri
   
  *noter onaylı
  *2 adet asıl 2 adet fotokopi
 • Tasfiye Başlangıcı

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. Tasfiye kararın alındığı genel kurula ait evraklar (bkz kooperatif genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   

  4. Tasfiye bilançosu (genel kurulda okunmuş olan)
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
  5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
   
  *1 adet asıl 1 adet fotokopi
 • Tasfiye Sonu (Fesih)

  Vekaleten tescil işlemi yürütülmesi halinde vekaleten imza atan şahsın imza beyannamesi ile vekaletnamenin onaylı bir suretinin dilekçe ekine eklenmesi gerekmektedir
  TESCİL İÇİN İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI (Mavi linklere tıklayarak ilgili dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz)
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl
   
  *Bilgisayarda veya daktilo ile yazılmış ve yetkililer tarafından imzalanmış olmalı
  *1 adet asıl

  3. Fesih kararının görüşüldüğü genel kurula ait evraklar (bkz kooperatif genel kurul tescili için gerekli  evraklar)

   

  4. Genel kurul tarafından onaylanmış son bilanço
   
  *1 adet asıl
  5. Genel kurul tarafından onaylanmış gelir gider tablosu
   
  *1 adet asıl