124.Yıl

122.Yıl

Taşımacılık ve Nakliye Sektörü Talepleri İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Pandemi döneminde gelirlerin azalması ve giderlerin değişmemesi sebebiyle ilgili sektörün olumsuz yönde etkilendiği, bu sebeple mali sıkıntıların azaltılması adına 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 2021 yılı haziran ayına kadar KDV indiriminin uygulanmasıyla taşımacılık sektörünün mali açıdan desteklendiği sektör temsilcilerimiz aracılığı ile ifade edilmiştir. Günümüz itibariyle sektörde gelir – gider verilerine bakıldığında mali sıkıntıların devam etmekte olduğu, bu sebeple de 2021 yılı haziran ayı sonunda son bulacak olan KDV indiriminin pandemi sonuna kadar %1 olacak şekilde uzatılarak sektörün desteklenmesi talep edilmektedir. Bununla birlikte, sektörü etkileyen olumsuz durumların azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülen bir diğer konu ise, sektörün sabit giderlerinin başında gelen Motorlu Taşıtlar Vergisinin, gelir kaybının fazlaca olduğu pandemi döneminde, ilgili vergi ödemelerinde sıkıntılar yaşandığı ifade edilmiştir. İş bu sebeple, belirtilen ödeme sıkıntılarının giderilmesine katkı sağlayacağı düşüncesiyle, söz konusu MTV ödemelerinin taksitli yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi talep edilen diğer bir konudur. Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen taleplerin nakliye ve seyahat acenteliği sektörüne katkı sağlayacak olması sebebiyle girişimlerde bulunuldu.