122.Yıl

122.Yıl

Suudi Arabistan/ BARKOD Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’den Odamıza iletilen yazıda; Bir Firmanın 01.01.2020 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Gümrüklerinin ülkelerine yapılacak ithalatlarda barkod uygulamasına geçeceğine dair bilgi talebi üzerine Birliğimizce Ticaret Bakanlığı’na iletilen yazılarımıza istinaden, bu hususta Bakanlıkça ilgide kayıtlı yazıda bilgi verildiği belirtilmiştir.