124.Yıl

122.Yıl

Sivil Plakalı Servis Araçlarına Tek İmza İle Geçici İzin Belgesi Verilmesi Hk.

Bilindiği üzere, servis araçlarının arıza yapması durumunda Kurumunuzdan yedek araç izin belgesi alınmaktadır. İlgili belgenin alınması için Odamız ile Servisçiler Odası’nın ortak imzası ile uygunluk belgesi verilerek sivil plakalı araçlara geçici izin belgesi alınmaktadır. Söz konusu uygunluk belgesi için uygulanan çift imza sebebiyle sürecin uzaması sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin mağdur olmasına neden olmaktadır. İş bu sebeple, söz konusu mağduriyetin engellenmesi amacıyla Servisçiler Odası ile müşterek imza ile düzenlenen uygunluk belgesinin Odamız üyelerine tek imza olacak şekilde Odamız tarafından verilebilmesi adına ilgili merci nezdinde girişimlerde bulunuldu