124.Yıl

122.Yıl

Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Uygulamaları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

İlgili yönetmelikte sigorta acentesini geliştiren, sigortacılık oranını arttıracak bir şey görülmediği, sigorta bilincinin oturması için bugüne kadar yapılan her şeyin yok sayıldığı, bilinçsiz satın almaların sektöre güvensizlik getireceği, ekmeğini korumak için sektörde tutunmaya çalışan acentenin, ilgili kanuna aykırı davranması durumunda ya da zarar gören acentenin davranışlarının kim tarafından kontrol edileceğinin bilinmediği ifade edilmektedir. Söz konusu bakışın acentelerin küçülmesine neden olacağı, ayrıca; ilgili yönetmeliğin birçok bendinde geçen “sigorta ettiren” kelimesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı bir kavram olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, “mevcut Yönetmelikteki “Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletme” düzenlemesinin kaldırılması, Yönetmelik Taslağındaki “Hizmet Sunucusu”na ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe konulmaması, yetkisiz kişilerin aracılık yapmasına imkan tanıyacak düzenlemelerin yapılmaması, dijitalleşme ve penetrasyon artışı sürecinin sigorta acenteleri üzerinden yürütülerek, kurumsallaşma ve istihdamın desteklenmesi” konularının desteklenmesi adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunuldu.