122.Yıl

122.Yıl

Seyahat Sektörü Sorunları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Pandemi sürecinde hemen her faaliyette olduğu gibi karayolu ile yolcu taşımalığı yapan sektöre de kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlı kapasite kullanımı sektörün maliyetlerini arttırmış ve sektör ile birlikte diğer zincirinde bulunan seyahat acentelerini, tur operatörlerini de olumsuz etkilemiştir. Gelinen yeni normalleşme sürecinde uçaklarda, kent içi ulaşım araçlarında, servis araçlarında kısıtlı kapasite kullanma zorunluluğu kaldırılmış olmasına rağmen karayolu ile yolcu taşımacılığında bu kısıtlama devam etmektedir. Söz konusu kısıtlama seyahat acentelerinin tur maliyetlerinin artmasına ve ortaya çıkan maliyetler ile de paket tur satışlarının yok denecek duruma gelmesine neden olmaktadır. İş bu sebeple, gerek seyahat acenteleri gerekse karayolu yolcu taşımacılığı sektöründeki üyelerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için kısıtlamanın kaldırılarak tam kapasite uygulamasına geçilmesi adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunuldu.