124.Yıl

122.Yıl

Sektör Sorunları ile İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik sağlanacak 1 yıl geri ödemesiz, TCMB politika faiz oranına endeksli, faiz oranı, TCMB politika faiz oranına bağlı olarak aşağı yönlü değişecek kredinin sağlanacağı gündeme gelmiştir. Kredinin imalat, ihracat ve ithal ikame amaçlı ürün üretmek amacıyla yatırım yapacak firmaların başta olmak üzere faydalanacağı ifade edilmiştir. Ekonominin canlanması ve istihdamın arttırılması amacıyla söz konusu gündemde olan kredinin sektör gözetmeksizin, yatırım yapmak isteyen tüm firmalara sağlanması, Ek olarak, Pandemi döneminde uygulanan mevcut kısıtlamalardan yerel esnaflarımızın mali açıdan daha fazla olumsuz etkilendiği konusu dile getirilmiştir. Diğer yandan özellikle kış döneminde kayak merkezlerinde ki yoğunluk ile büyük ölçekli fabrikalarda çalışanların aynı anda yemekhanelerinde yediği yemekler göz önüne alınması, bahsi geçen yerlerde alınan tedbirler ile faaliyetlerin aksatılmadan devam ettirildiği görülmüştür. Bu sebeple, kısıtlama nedeniyle faaliyetlerine ara verilen yerel esnaflarımızın da sıkı denetimlere tabi tutulmak kaydı ile faaliyete geçebilmesinin sağlanması amacıyla TOBB nezdinde girişimlerde bulunuldu.