122.Yıl

122.Yıl

SANAYİ SİCİL BELGESİ BİLGİLENDİRMESİ HK.

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 6948 sayılı Kanunun kapsamından verilen Sanayi Sicil Belgesi ile işletmelerin istihdam ve işgücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji ve benzeri muhtelif ekonomik faaliyet bilgi ver verileri toplanmakta olup bu verilerden elde edilecek bilgi ile sanayi politikasının oluşturulmasında ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amaçlanmıştır.

T.C. Kocaeli Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce 2020 eylem planı kapsamında; İlimizde faaliyette bulunan sanayi işletmelerinin tamamının sanayi siciline kayıt edilmesi için üretim yapan sanayi kuruluşlarının tespitine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda üretim faaliyetinde bulunan, yeni tescil ve kaydı yapılan firmaların bilgilerine sunulur.