122.Yıl

122.Yıl

Rusya Federasyonu ile E-Ticaret Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 06.09.2021 tarihli ve 84403118-720-8059 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarih ve 66569298 sayılı yazısı ile Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Rusya'nın en önde gelen e-ticaret ve e-pazaryeri siteleri arasında yer alan OZON firması (https://corp.ozon.com) yetkilileri ile bir toplantı yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu toplantıda firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda COVID-19 pandemisi sürecinde 2020 yılında Rusya'da e-ticaret hacminin %59 oranında artarak 3,2 trilyon Rubleye (43,7 Milyar ABD Doları) ulaştığı, toplam satışların %86'sının ise yurt içi e-ticaret sitelerinden gerçekleştirildiği, bununla birlikte, firma yetkililerince yabancı ülkelere yönelik olarak OZON web portalında ülke sayfalarının oluşturulduğu, anılan ülke sayfalarında ülkemiz firmalarının bir örneği EK-1'de yer alan tabloda belirtilen komisyon ücretleri dâhilinde öncelikle elektronik, sağlık ve bakım, hazır giyim, ev tekstili, kuru/sert kabuklu meyve ve diğer gıda ürünlerini (çabuk bozulabilen yaş meyve sebze, süt ve muhtelif et ürünleri hariç) doğrudan tüketiciye satabileceği, ilgili firmalarımız için gümrük/lojistik işlemlerinin ifası sırasında profesyonel bir aracı firma üzerinden destek sağlanabileceği ve söz konusu işlem bedellerine EK-2'de yer alan tablo üzerinden ulaşılabileceği ve bu doğrultuda ihracatçı firmalarımızdan daha çok ürün tedariki yapılmasının talep edildiği ifade edilmiştir.

Yazıda devamla, Moskova Ticaret Müşavirliğimizce de ülkemiz firmalarının OZON ile doğrudan iletişime geçebilmesini teminen, ilgili firma yetkililerinin iletişim bilgilerinin paylaşılmasının önemli olduğu, konuyla ilgilenen firmaların EK-3’de yer alan Firma Bilgileri Tablosu'nu kendi taleplerine istinaden ve bilgileri dahilinde doldurmaları halinde, söz konusu tablonun Moskova Ticaret Müşavirliğimizce paylaşılmak üzere Ticaret Bakanlığımıza iletileceği bildirilerek kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr bilgi vermeleri talep edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK1

EK2

EK3