122.Yıl

122.Yıl

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye’de sinai ve/veya ticari şirketler ile İşbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amacıyla 27.05.2020 tarih 31137 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Desteklere ilişkin özet tablo aşağıdadır:

Destek Türü

Destek Oranı

Üst Limit

Yararlanıcı

Kapsam

E-ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik

%60*

 

8.000 TL**

Şirketler

En fazla üç e-ticaret sitesi için, site başına en fazla iki yıl süresince yararlanılabilir.

Sanal Ticaret Heyeti

%50

50.000 USD

İşbirliği Kuruluşları

İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler

Sanal Fuarlara Katılım

%50

50.000 USD

İşbirliği Kuruluşları

Bakanlıkça uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler

Sanal Fuar Organizasyonu

%50

100.000 USD

İşbirliği Kuruluşları

Bakanlıkça uygun görülen, İşbirliği Kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler

 

*31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanacaktır.

**Her takvim yılı başında (TÜFE+ Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.