124.Yıl

122.Yıl

Pandemi Süresince Zam Yapılmaması İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Pandemi süresince mali açıdan zor durumda olan işletmelerin bu süreçte desteklenmesi hem ilimiz hem de ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. İş bu sebeple, Büyükşehir Belediyemiz iştirakleri vasıtasıyla sağlanan hizmetlere (su, kiralanan alanlara, vb. hizmetler) zam yapılmaması adına ilgili merci nezdinde girişimlerde bulunuldu.