122.Yıl

122.Yıl

ÖZEL OKUL YÖNETİCİLERİ KOCAELİ TİCARET ODASINDA TOPLANDI

    Kocaeli de bulunan özel okul yöneticileri Kocaeli Ticaret Odası 15. Meslek Komitesi’ nin daveti ile KOTO’da toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Özel okulların sorunları, pandemi ile ilgili alınan tedbirler ve Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı son açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Değerlendirme için 2 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlayan Özel Öğretim Kurumlarımız; Atafen Koleji, Bahçeşehir Koleji, Beşsekiz Ortaokulu, Birey Koleji, Bilgili Kültür Okulları, Bilnet Eğitim Kurumları, Bilgi Küpü Koleji, Çocuk Kasabası Anaokulu, Doğa Koleji, Final Eğitim Kurumları, İlk Karar Eğitim Kurumları, İzmit Fatih Akşam Lisesi, İzmit Koleji, İstek Okulları, Kavram Koleji, Kokpit Koleji, My Kolej, Nesibe Aydın Koleji, Seymen Koleji, Safir Koleji, Sınav Koleji, Yahya Kaptan Koleji

   Yapılan açıklamada; Özel Okullar şehrimizin eğitimine önemli katkılar sunan,  5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunu kapsamında kurulmuş, ciddi oranda öğretmen ve personel istihdamı yapan, vergisini ödeyen, sürekli devletin denetimine tabi olan kurumlardır. Yaşanan pandemi döneminde Milli Eğitim Bakanlığının okulları tatil etmesi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinde şehrimizdeki özel okullarda hızlı bir şekilde uzaktan eğitim sürecini başlatmış ve hiçbir okul, hiçbir velimizi mağdur etmemiştir. Sürekli öğrencileri ve velileri ile temas halinde olarak onların eğitim-öğretim içerisinde aktif olarak yer almasını sağlamıştır. Ayrıca 2019-2020 eğitim yılı için öğrencilere verilemeyen hizmetlerin de hesaplamaları yapılmış ve velilerimiz ile mahsuplaşılmıştır. 

   İlimiz de bulunan Özel okullarımız; 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı için Sağlık Bakanlığının yayınladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberi doğrultusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TSE arasında yapılan protokolle eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda belirtilen tüm önlemleri almış ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için okullarını hazır hale getirmiştir. Ayıca okullarımız uzaktan eğitim için tüm altyapılarını tamamlamış ve eğitim öğretimi başlatmıştır. Bu yıl okul yöneticilerimizin birinci önceliği çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerini tamamlamalarıdır. 

    Unutulmamalıdır ki ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sosyal ve akademik eğitim sürecinde önemli bir yeri olan özel okullarımızın devamlılığı ve ekonomik olarak yaşatılması noktasında tüm paydaşların sorumlu davranması hayati önem taşımaktadır. Bu noktada küresel ölçekte tüm insanlığı etkisi altına almış pandemi sürecinde özel okulların topluma sağlamış olduğu sosyal ve ekonomik bir çok faydayı önemsizleştirip sadece velilerinden ücret isteyen bir yapı olarak göstermek ve bu sürecin tek taraflı çözümünü istemek adil olmadığı gibi ekonomik olarak mümkünde değildir. Bu tür tek taraflı çözüm beklentilerinin doğrudan belli kesimlerce haber değeri ve toplum hassasiyeti nedeniyle maksatlı şekilde dillendirilmesi ve sorumlu olarak özel okulları hedef alması konunun çözümüne katkı sunmayacağı gibi özel okulları ekonomik olarak telafisi mümkün olmayan sıkıntılara sevk edeceği, özel okulların sürekliliklerini ciddi manada risk altına alacağı kaçınılmaz bir gerçektir.

    Bu önemli hususlardan dolayı tüm tarafları bu önemli ve hassas süreçte sorumlu açıklamalar yapmaya davet ediyor, özel okullar olarak önceliğimizin ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmak, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerine rehber olmak olduğunu, Tüm dünyanın ve Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte Özel okullar olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağımızı, onların eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı, bu zor sürecin atlatılması için velilerimize her türlü desteği sunacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası olan Özel Okullar olarak kamuoyuna saygıyla sunarız.