Türkiye  Odalar ve  Borsalar Birliğinden aldığımız yazıda ;  1 Temmuz 2017  tarihinde  yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten  işletmelerde sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici  kapsamına alındı.

Böylece Bilişim Teknolojisi ve yazılım  üreten işletmeler Yerli Malı Belgesi   talep ettikleri halde, Yerli Malı Tebliği’nin 4. Maddesinin 1 . fıkrasına göre Yerli Malı Belgesi alabileceklerdir.

Üyelerimize duyurulur.