Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden; Zonguldak ili sınırları içerisinde yer alan 607 hektar büyüklüğündeki alanın 16.07.2012 tarih ve 2012/3574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Filyos Endüstri Bölgesi ilan edildiği, söz konusu bölgeden yer alacak üretim sektörlerinin belirlenmesine müteakip yatırımcılara tahsis işlemlerinin başlatılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda bahse konu detaylar https://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/Duyurular.php web adresine yüklenmiş olup,  ilgilenen firmalara/yatırımcılara ait ön bilgilerin  13.02.2018 tarihine kadar ilgili Bakanlığa gönderilmesi talep edilmiştir.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.