TOBB’dan alınan 05.02.2018 tarihli ve 341/143-2124 sayılı yazıda özetle; Birliğimiz tarafından Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldığı, söz konusu çalışma kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da katılımı ile yatırım ortamını iyileştirmek ve İş Yapma Kolaylığı Raporunda daha üst sıralara çıkmak amacıyla detaylı bir eylem planı hazırlandığı, söz konusu eylem planının daha sonrasında Sayın Recep Akdağ başkanlığında ilgili bakanlar ile görüşülerek somutlaştırıldığı ve neticesinde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (27 madde) ile Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın (66 madde) hazırlandığı, bu kanun tasarılarına ek olarak da Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın hazırlandığı belirtilmiş olup, tasarılara ilişkin Odamızın görüş ve önerileri talep edilmiştir.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun tasarıları, iş dünyasına ilişkin çok önemli değişiklikler içermektedir. Söz konusu kanun tasarıları ile YOİKK ve kanun tasarıları hakkında Birliğimiz tarafından hazırlanan açıklayıcı bilgi notlarına “http://www.kobi.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.
Görüşlerinizin 9 Şubat 2018 günü mesai  bitimine kadar kobi@tobb.org.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Üyelerimize duyurulur.