Sayın Üyemiz,

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, ülkemizde en hızlı gelişen hizmet sektörleri arasında yer alan turizm konusunda toplumda farkındalığı arttırmak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda doğal, tarihi ve kültürel varlıklara yönelik konuların turizmde değerlendirmek, turizm bilincini oluşturmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine daha etkin katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen “Turizm Haftası”nın 2018 yılında da 42. kez kutlanacağı bildirilmektedir.

Bu amaçla 2018 yılında 42.si kutlanacak olan “Turizm Haftası”nın geniş bir kitleye ulaşabilmesi ve ülkemiz turizm potansiyeline daha etkin işlevler kazandırılması amacıyla turizm ile doğrudan ve dolaylı ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının bölge temsilcilikleri ile oteller, yeme-içme işletmeleri, seyahat acentaları, esnaf, ulaştırma firmaları birlikleri gibi gerekli görülen diğer kurum/kuruluşlar ve üyelerinden Turizm Haftasına özel aşağıda örnekleri yer alan faaliyetler/kampanyalar gerçekleştirmeleri talep edilmekte, küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere, işletmeler ve kurum/kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetlerden uygun görülenlerin Kocaeli Valiliği’nce internet sitesi vb. yollardan duyurulacağını ve tebrik, teşekkür vb. yöntemlerle teşvik edileceği belirtilmektedir.

-Turizm Haftasına Özel İndirimler

-Turizm Haftasına Özel Menü

-Turizm Haftasına Özel Eğlence

-Turizm Haftasına Özel Tur vb.

Bu nedenle TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na  bağlı Turizm İşletmesi Belgesi ile faaliyet gösteren konaklama ve yeme-içme tesislerince yukarıda belirtilen faaliyetlerin/kampanyaların 23.03.2018 tarihine kadar Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.