Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin a bendi ile “Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek” görevinin kendilerine verildiği hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi şekilde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirleyen Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin günün gelişen ve değişen şartlarına daha iyi cevap verilebilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılarak su kaynakları potansiyelinin korunması ve sürdürülebilir bir biçimde kullanımının sağlanabilmesi için söz konusu Yönetmeliğin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu taslak ve görüş bildirim formu ekte yer almaktadır. Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin ‘Görüş Bildirim Formu’ doldurmak sureti ile en geç 04.09.2017 tarihine kadar rumeysa.ozer@koto.org.tr adresine başvurması gerekmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı için tıklayınız.

Görüş Bildirim Formu için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.