10. Tahran Uluslararası Turizm ve Yan Sanayi Fuarı Hk.

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı’nın TOBB’a iletilen yazısında, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu’nun desteğiyle, 6-9 Şubat 2017 tarihleri arasında, 10. Tahran Uluslararası Turizm ve Yan Sanayi Fuarının düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İran’da turizm alanında en önemli resmi etkinlik olma niteliği taşıyan ve Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) takviminde kayıtlı söz konusu fuarın, turizm alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlar, otelcilik işletmeleri, geleneksel sanatlar ve hediyelik eşya üreticilerinin kendi ürünlerini sergilemeleri bakımından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekilerek fuar ile ilgili bilgilere www.ttexhibition.com adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Europort 2017 Hk.

Sayın Üyemiz,

Rotterdam / Hollanda’da 07- 10 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan EUROPORT Denizcilik Teknolojileri Fuan’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’nce ilk kez organize edilmesi planlanmaktadır.

2017 yılında 38.si düzenlenecek olan ve iki yılda bir gerçekleştirilen fuar, 2015 yılında 40.000 m2’lik alanda 45 farklı ülkeden toplam 1.111 katılımcı ve 40 farklı ülkeden 30.000 ziyaretçinin iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.

Fuar konusu deniz nakliyesi, iç navigasyon, dip tarama, balıkçılık araç gereçleri, inşaat gemileri ve mega yatlar olarak belirlenmiştir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 13 Ocak 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin, ön başvuru formunu doldurarak Genel Sekreterliğin 0212 454 05 01 – 02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-pota adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi İçin İrtibat:
Büşra Gider
Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi
Tel: 0212 454 05 30
Fax:0212 454 05 01 – 02

Askıya Alma Rejimi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) tarafından odamıza gönderilen 18.11.2016 tarih 22150 sayılı yazıda;

Bilindiği üzere, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ ndan e-posta aracılığıyla alınan ilgide kayıtlı yazıda 01/07/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını aşağıda belirtilen adreslerden TOBB’a göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 09/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

 

AB ve Dış İlişkiler Müdürlüğü

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

TOBB

F: 0312 219 10 90 E: sule.oren@tobb.org.tr

Ekonomi Bakanlığı:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Müge DAĞLI DURUKAN Uzman T: 03122049979 E: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ Uzman T: 03122049576 E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA Uzman Yrd. T: 03122049576 E: mbayata@ekonomi.gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ Uzman Yrd. T:03122049579E: atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Halil İbrahim KARATAŞ Uzman Yrd. T:03122049955 E: karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT Uzman Yrd. T: 0 3122049593 E: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan YÜKSEL Uzman Yrd. T: 03122049594 E: yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar Hk.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ  (Tebliğ No:2016/37) 21 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanmış proje başvuruları tebliğin yayımlandığı tarih olan 21 Ekim 2016 tarihinde başlayıp 04 Aralık 2016 tarihinde sona erecektir.

11.Etap Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı Kapsamında;

 1. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 2. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 3. Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 4. Soğuk hava deposu,
 5. Çelik silo,
 6. Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 7. Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 8. Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 9. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 10. Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitim yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarının %50’sine (KDV hariç)hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri kendi kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

Program Hakkında detaylı Bilgi, İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şubesi ve www.tarimreformu.gov.tr  adresinden temin edilecektir.

Verimlilik Proje Ödülleri 2017 Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü 2017 yılı Verimlilik Proje Ödül Yarışmasına başvurular başlamıştır. Ödül Yarışmasının amacı, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin tanıtılması ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamaktır. Ödül için başvuru yapılacak olan Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez. Bir işletme, yarışmaya aynı dönem içerisinde azami 3 projesi ile başvurabilir. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Verimlilik Projesi: Bir işletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve kârlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen tamamlanmış proje

Geçmiş yıllara ait istatistikler ve geçmiş yıllarda ödül alan projeler

Yıl İstatistikler Ödül alan projeler
2014 Başvuru Sayısı: 150

Ödül Alan Sayısı: 26

http://vgm.sanayi.gov.tr/userfiles/file/Verimlilik%20Genel%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC/VPO%20_2015_Kazananlari_Toplu_liste.pdf
2015 Başvuru Sayısı: 193

Ödül Alan Sayısı: 25

http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=13160&lng=tr
2016 Başvuru Sayısı: 139

Ödül Alan Sayısı: 24

http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=23328&lng=tr

 

Son başvuru tarihi: 9 Ocak 2017, Pazartesi

Duyuru: http://vgm.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=25321&lng=tr

Bakanlığın ilgili sayfası: http://vgm.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=849&lng=tr

Online başvuru için: https://vpo.sanayi.gov.tr/Login.aspx

Kimler başvurabilir?

Verimlilik Proje Ödüllerine Sanayi ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren her ölçekten İşletmeler ile Kamu Kurumları başvurabilir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü yetkililerinden şifahen alınan bilgiye göre Kamu Kurumları kategorisi “Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odaları ve Birlikleri” kapsamaktadır. Kamu Kurumu kategorisinin kapsamı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıda iletişim bilgileri verilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ile görüşülmesi tavsiye edilmektedir.

Ödül kategorileri

Değerlendirme sonucu aşağıda yer alan her bir kategoride ilk 3’e giren firmalar belirlenecektir.

 • Mikro Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Küçük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi
 • Kamu Kategorisi (Kamu Kurumları, Belediyeler, Belediye İştirak Şirketleri, Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Odalar, Birlikler)

 

İşletme ölçeklerinin sınıflandırılmasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması hakkında Yönetmelik referans alınmaktadır.

Ödül için Başvurusu yapılabilecek Projelerin konuları

 • İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
 • İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
 • Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler
 • İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
 • Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler

Değerlendirme Kriterleri

Kriter Alt Kriter
Projenin Geliştirilme Nedeni, Tanımı ve Kapsamı Projenin geliştirilmesinde rol oynayan faktörler
Projenin tanımının ve kapsamının açık bir şekilde belirlenmesi
Projenin Hedefleri Proje hedeflerinin varlığı
Proje hedefleri belirlenirken dikkate alınan faktörler
Yönetimin Liderliği Projenin tasarlanması ve uygulanması aşamalarında yönetimin desteği
Çalışma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler Proje faaliyet planının varlığı
Uygun teknik ve yöntemlerin seçilmiş ve uygulanmış olması
Projeyi hayata geçirme planının varlığı
Önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması
Elde Edilen Sonuçlar Sonuçların varlığı
Proje hedeflerine ulaşılması
Farklı alanlarda elde edilen kazanımlar
Değerlendiriciler, İşletmenin daha önce aldığı ödüller, İşletmenin sahip olduğu yönetim sistemi belgeleri, Verimliliği artırmaya yönelik faaliyetlerin hangi organizasyonel birim içerisinde yürütüldüğü, Üst yönetimin verimliliği artırmaya yönelik stratejileri ve bu yöndeki gelecek planları ve Projenin yürütülmesi sırasında işletme dışından alınan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmış olma gibi durumları göz önünde bulundururak başvurusu yapılan Projeye ilave azami 5 puan daha verebilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • Başvuru yapmadan önce Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin okunması tavsiye edilmektedir.
 • Daha önce herhangi bir kuruluştan ödül alan projeler için başvuru yapılamaz.
 • Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
 • Her proje için sadece 1 defa başvuru yapılabilir.
 • Bir işletme 1 yıl içinde en fazla 3 proje ile başvurabilir.
 • 2 sene üst üste ödül alan işletmeler devam eden yıl için başvuruda bulunamazlar.

Başvuru süreci

 • Son başvuru tarihi: 9 Ocak 2017
 • Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 20 Ocak 2017
 • Ön Değerlendirmeler: 20 Ocak – 20 Şubat 2017
 • Yerinde İncelemeler: 20 Şubat – 24 Mart 2017
 • Ödül Jürisinin Toplanması ve Nihai Değerlendirme: 7 Nisan 2017
 • Ödül Alan Projelerin ilanı ve Ödüllerin Takdimi: 24 Nisan 2017

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Tel: (312) 467 55 90 – 332

e-posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr