Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den aldığımız yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 6 Aralık 2017 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmesi gerektiği,

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”na; www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar  adresinden ulaşılabileceği,  bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.