Sayın üyemiz,

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi tarafından Irak ile iş yapan firmalarımız ile 11 Temmuz 2017 tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında İstanbul River Plaza’da bir toplantı düzenlenecektir.

Toplantının amacı, firmalarımızın halihazırda Irak’ta karşılaştıkları sorunların güncel durumunun tespiti ve çözüm önerilerinin Ekonomi Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili Bakanlık ve kamu kuruluşları ile paylaşılmasıdır.

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerinizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/ 421/9013 adresinden 6 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur,