Sayın Üyemiz,

İhraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Haziran ayında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 17 adet bildirim alınmış olup, bu bildirimlerin büyük bir kısmı bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu belirlenmiştir.

İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimler elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebilmekte, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajı zedelenmektedir.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.