Sayın Üyemiz,

Bağımsız denetime tabi olup, TFRS uygulamayan işletmelerin uygulayacağı; gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir finansal bilgi sunumunu amaçlayan bir finansal raporlama standardı olan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı” (BOBİ FRS) 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanacak olan BOBİ FRS’yi genel olarak KAYİK’ler dışındaki bağımsız denetime tabi Odamız üyelerinin uygulaması gerekmektedir. Bu açıdan, 2018 sonrası hesap dönemlerine ilişkin finansal tabloların hazırlanmasında uygulanacak olan BOBİ FRS hakkında şirketlerin bilgi edinmesi önem taşımaktadır.

BOBİ FRS tanıtımı, içeriği hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi ve mevcut düzenlemelerden farklarının ortaya konulması amaçlarıyla T.C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 10 Ekim 2017 tarihinde Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası konferans salonunda (Adres: Fatih Mahallesi Sultan Murat Caddesi Edali Sokak Alikahya-İzmit/KOCAELİ) BOBİ FRS tanıtım toplantısı düzenlenecektir.

Program aşağıda yer almaktadır:

09:30-10:00 Açılış Konuşması

Açılış Sunumu – BOBİ FRS ile TMS ve MSUGT Karşılaştırması

10:00-11:15 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar

Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar

11:15-11:30 Kahve Arası

11:30-12:30 Stoklar

Tarımsal Faaliyetler

Hasılat

Finansal Araçlar ve Özkaynaklar

Yabancı Para Çevrim İşlemleri

Kiralamalar

12:30-14:00 Yemek Arası

14:00-15:30 İştiraklerdeki ve Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

İş Birleşmeleri ve Konsolide Finansal Tablolar

Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlıklar

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Geçiş Hükümleri

15:30-16:00  Soru – Cevap