Sayın Üyemiz,

Atık yağlardan baz yağ üretimine ilişkin olarak katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, az atıklı, yüksek verimli tesislerin kurulması, toplama oranlarının arttırılması güncel mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların giderilerek ülkemizde atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlamış olduğu “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı” Bakanlığının internet adresinde (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Mevzuat” başlığı altında, “Taslaklar” bölümünde yer almaktadır.

Söz konusu taslakla ilgili görüş ve önerilerinizin 5 Eylül 2017 tarihine kadar burcin.ozkan@koto.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.