Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne ilişkin olarak 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi haareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evrakında (CBP Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Ayrıca 23 Mart 2018 tarihinde Başkan Trump, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli 1625 sayılı GSP yeni uzatma yasasını imzalamış, böylece ABD tarafından uygulanmakta olan GSP sistemi 2020 yılına kadar uzatılmış bulunmaktadır. Ayrıca yasa geriye dönük olarak kabul edilmiştir.

Bu bağlamda, 1 Ocak 2018’den Gts’nin yeniden yürürlüğe girdiği tarihe kadar, GSP kapsamında yapılan sevkiyatlarda ödenmiş olan gümrük vergileri, gerekli prosedürleri yerine getirmiş olması kaydıyla, ithalatçılara iade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.