2018 Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde (ÇHC) Uluslararası İthalat Fuarının düzenleneceği belirtilerek, ÇHC firmaları ile ticari ilişkileri olan veya ÇHC firmaları ile ticaret yapmak isteyen Türk firmalarının Çin Uluslararası İthalat Fuarına davet edilmek istendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Fuara katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerini ÇHC Ticaret Müşavirliği’ne gönderilmek üzere en geç 28 Aralık 2017 tarihine kadar TOBB’a (yasar.beyaz@tobb.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

TÜRKİYE-BELARUS OSTÇG TOPLANTISI VE İNOVASYON FORUMU HK.

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, 13.12.2017 tarihinde Minsk’te Türkiye-Belarus Ortak Sanayi ve Teknoloji Çalışma Grubu (OSTÇG) 3.Dönem Toplantısı’nın, 14.12.2017 tarihinde ise Türkiye-Belarus İnovasyon Forumu’nun düzenlenmesi öngörülmektedir.

Belarus tarafı, 13.12.2017 tarihinde düzenlenecek olan OSTÇG 3.Dönem Toplantısında maden, tarım makine ve araç tedarikçileri, otomobil yan sanayi üreticileri, özel tasarım araç tedarikçileri, Belarus’taki serbest ekonomik bölgelere ilgi duyan şirketleri, 3. İstanbul Havaalanı ile Mersin’de yapılması planlanan nükleer enerji üretim tesisi inşaatlarına katılan şirketleri, Kanal İstanbul Projesi’ne katılmayı planlayan şirket temsilcilerini görmekten memnuniyet duyacağını belirtmiştir.

Bu itibarla, 14.12.2017 tarihinde düzenlenmesi planlanan forum çerçevesinde, Türk ve Belarus firmaları arasında iş imkanlarının değerlendirileceği ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Minsk’e gidiş ve dönüş uçak biletlerinin ve otel rezervasyonu gibi işlemlerinin anılan ziyarete katılacak firma temsilcileri tarafından münferit olarak organize edilmesi beklenmektedir.

Bu çerçevede Türkiye-Belarus OSTÇG 3.Dönem Toplantısına ve/veya İnovasyon Forumuna ve ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmaların katılımcı formunu doldurarak en geç 08.12.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a (anara.daylan@tobb.org.tr) iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Katılım Formu

Taslak Program

Belarus’tan Katılacak Firmaların Listesi

ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

Sayın Üyemiz,

ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımlar hususunda, TOBB tarafından daha önce ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ilgili Dışişleri Bakanlığımız ve Vaşington Büyükelçiliğimizden alınan bilgilere ilave olarak; bu hususta, ABD Hazine Bakanlığı tarafından 31 Ekim 2017 tarihinde ‘’Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act- CAATSA’’ başlıklı yasa kapsamında yapılan açıklama aşağıdaki ekli dosyada yer almaktadır.

ABD Hazine Bakanlığının yaptırımları içeren açıklaması

 
Bilgilerinize sunulur.

 

İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin’den aldığımız yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 6 Aralık 2017 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonunda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmesi gerektiği,

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”na; www.tobb.org.tr/MaliyeSosyalPolitikalar  adresinden ulaşılabileceği,  bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

İş kazası ve meslek hastalığı provizyonu hk.

Sayın Üyemiz,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;

–          İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

–          Sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısını koydukları vakaları en geç on gün,

İçinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı, anılan kanunun 26 ncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü, uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden http://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do linkinden görüntülenmesi, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülenmesinin sağlandığı ifadeleri belirtilmiştir.