Kuzey Amerika Su Ürünleri Fuarı 11-13 Mart 2018

Sayın Üyemiz,

İlgi; İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 15.06.2017 tarihli yazısı,

 

Boston/ABD’de 11-13 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo North America – Kuzey Amerika Su Ürünleri 2018 Fuarı‘nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Genel Sekreterliğince 3. kez organize edilmesi planlanmaktadır. Amerika kıtasının, su ürünleri sektöründeki en önemli fuarı kabul edilen Seafood Expo North America fuarına yönelik olarak 2016 yılından itibaren düzenlenen Milli Katılım Organizasyonları başarı ile sonuçlanmış, su ürünleri sektöründe, ABD pazarındaki payı çok az olan ülkemiz için pazara girişte önemli bir adım atılmıştır.Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan Seafood Expo North America 2018 Fuarı‘nın Milli Katılımcılarına, Türkiye Milli Katılımı Genel Sekreterliğince;

– Stand alanı kiralanması

– Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

– Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

– Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmalarımızın, 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-seafood-expo-north-america-2018-fuari.html linkinde yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Türkiye Milli Katılımı Genel Sekreterliği 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu bilgilerinize rica olunur.

 

Bilgi için irtibat

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

Su Ürünleri Sektör Şubesi
Celal Özcan
Tel: 0212 454 05 88
Faks: 0212 454 05 01 – 02
E-Mail: suurunleri@iib.org.tr

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Nisan ayında 5 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

ABD’nin İran’a Yönelik Yeni Yaptırımları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, Dış İşleri Bakanlığı’nın yazısına atfen; ABD’nin, 17 Mayıs 2017 tarihinde, İran’ın balistik füze programına sağladıkları destek bağlamında toplam 7 şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı alındığı belirtilmiştir.

Konuya ilişkin olarak ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklama metni Vaşington Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiş olup, Dış İşleri Bakanlığımız tarafından da  TOBB’ ye  iletildiği belirtilmiştir.

Söz konusu yaptırımlar kapsamına alınanlar arasında Suriye’ye patlayıcı madde ve diğer askeri malzemenin satışını kolaylaştırdığı belirtilen İran Savunma Sanayi Kurumu Ticaretten Sorumlu Direktör Yardımcısı Morteza Farasatpour ve İran’ın balistik füze programına dahil olması nedeniyle “Shahid Bakeri Industries Group” Direktörü Rahim Ahmadi’nin yanısıra füzelere tatbik edilebilir nitelikte milyonlarca dolar değerinde malzemeyi İran’a sağladığı belirtilen 3 ÇHC firması bulunmakta olduğu belirtilmiştir.

ABD Hazine Bakanlığı’ nın söz konusu kararının, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran vatandaşları ya da aile üyelerine yönelik insan haklan nedeniyle yaptırımlar kapsamına alınan bireylere dair ABD Kongresine ilettiği altı aylık raporla birlikte aynı zamanda açıklandığı ifade edilmektedir.

İlgi yazıda, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararlarının ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olduğu, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığının bulunmamakta olduğu, ancak ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığı çerçevesinde alınan yaptırımlar hakkında bilgilendirmede bulunulmasında yarar görüldüğü belirtilmiştir.

EXPO 2018 KOBİ’ler Arasında Bilgi Transferi (6-8 Şubat 2018 / Kuveyt)

Sayın Üyemiz,
TOBB’dan gelen yazıda; Kuveyt Ticaret Müşavirliğinin yazısına istinaden, 6–8 Şubat 2018 tarihlerinde Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah himayelerinde “EXPO 2018 KOBİ’ler Arasında Bilgi Transferi / EXPO 2018 Knowledge Transfer Across SMEs” düzenleneceği belirtilmektedir

Önümüzdeki yıl ilki düzenlenecek olan söz konusu EXPO’nun temasının KOBİ’lere bilgi temelli iş fırsatları ve çözümleri için kapsamlı pazar sağlanması olacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, katılımcı firmalara ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme ve ürünlerini sergileme imkanının da tanınacağı bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlikle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize,

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Bilgilendirme Toplantısı

Kocaeli Ticaret Odamızda, 08 Haziran 2017 Perşembe günü saat 10:30’da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Satılmış Çelik ve Şube Müdürü Hanife Arguç’un teşrifleriyle, “7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Toplantı hakkında bilgi edinmek için;

Tarih: 08.06.2017  Saat: 10.30

Yer: Kocaeli Ticaret Odası (Karabaş Mah. Ömer Türkçakal Bulv. No: 2 İzmit)

İrtibat Tlf:  0262 322 61 12 (410) /          E-posta: kocaelisgim@sgk.gov.tr

Cep: Özgür Taş : 0 505 537 03 84 / Dilek Şen : 0 536 325 40 21