Ürdün/ Ölü Deniz’deki Lisan Bölgesinde Potas Rezervleri Arama İşi Hk.

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığın’dan gelen yazıda, Ürdün’ün Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen, Ürdün Enerji ve Madeni Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan örneği aşağıdaki bağlantıda yer alan duyuru ile iletmekte olup, bahsekonu duyuru ile Ölü Deniz’de bulunan Lisan Bölgesindeki potansiyel potas rezervlerini arama faaliyetlerine ilgi duyan ülkemiz önde gelen maden şirketlerinin Ürdün’e davet edildiği belirtilmektedir.

İliglilere duyurulur.

İlgili yazı için tıklayınız

 

 

Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz,

5 – 6 Eylül 2017 tarihlerinde Dakar’da, eşbaşkanlığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı’ nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu toplantıda bahse konu ülke ile ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer almasını istediğiniz önerilerinizi 17.08.2017 tarihine kadar rumeysa.ozer@koto.org.tr mail adresine iletmeniz hususunda gereğini rica ederiz.

Bilgilerinize sunulur.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın  04.07.2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin a bendi ile “Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili mevzuatı hazırlamak, standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek; alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek” görevinin kendilerine verildiği hatırlatılmaktadır.

Bu çerçevede, yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi şekilde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirleyen Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin günün gelişen ve değişen şartlarına daha iyi cevap verilebilmesi ve uygulanabilirliğinin arttırılarak su kaynakları potansiyelinin korunması ve sürdürülebilir bir biçimde kullanımının sağlanabilmesi için söz konusu Yönetmeliğin güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu taslak ve görüş bildirim formu ekte yer almaktadır. Konu ile ilgili görüş bildirmek isteyen üyelerimizin ‘Görüş Bildirim Formu’ doldurmak sureti ile en geç 04.09.2017 tarihine kadar rumeysa.ozer@koto.org.tr adresine başvurması gerekmektedir.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı için tıklayınız.

Görüş Bildirim Formu için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi 18-21 Ekim 2017

Sayın Üyemiz,

TMMOB Elektrik Mühendisleri İzmir Şubesi tarafından; 2009 yılından itibaren daha önce dört kez düzenlenen Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin beşincisinin 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de yeniden düzenleneceği belirtilmiştir.

Etkinlik, Güç ve Enerji Sistemleri, Aydınlatma, Yapı Elektronik Sistemleri, Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları, Elektrik Tesisatları’nda SMM ve Yapı Denetim Hizmetleri başlıklarında sempozyumları kapsamakta olup, dört gün boyunca yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrik tesislerinde güvenlik, jeneratör ve kojenerasyon sistemleri, enerji verimliliği, güç sistemleri, akıllı şebekeler, yapı elektronik sistemlerinin tasarımı, patlatıcı ortamlardaki elektrik tesisatı, kablo teknolojileri, yapı tesis süreci, solar teknolojiler ve fotovoltaik sistemler vb. sektörün bütününü içerisine alan güncel konuların işleneceği önemli bir buluşturma platformu yaratılacaktır.

Bu kapsamda; etkinliğe yönelik detaylı bilgi www.tesisatkongresi.org linkinde yer almakta olup dileyen üyelerimizin katılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Toplantısı, 8 – 9 Ekim 2017

Sayın Üyemiz,

DEİK Türkiye-Bahreyn İş Konseyi tarafından 8 – 9 Ekim 2017 tarihlerinde Manama’ya bir heyet ziyareti düzenlenecektir.
Ziyaret kapsamında belirtilen tarihlerde Bahreyn Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin de katılımları ile Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı ve ikili görüşmeler düzenlenecektir.
Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’nin Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Şubat ayında Bahreyn’e bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Yine Mart 2017’de Türkiye – Bahreyn 6. Dönem KEK Toplantısı vesilesiyle Bahreyn Maliye Bakanı Şeyh Ahmed Bin Muhammed Al Khalifa ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Söz konusu KEK Toplantısı ile eşzamanlı olarak Ankara’da Türkiye – Bahreyn İş Konseyi Ortak Toplantısı düzenlenmiştir.
Bölgenin 1936’da ilk ham petrol ihraç eden ülkesin durumundaki Bahreyn’de kalkınma çabaları başlangıçta petrol gelirlerine dayanırken, doğal kaynaklarının kıtlığı, sürdürülebilir kalkınma için petrol dışı sektörlere yönelmesini zorunlu kılmıştır. Körfez bölgesinde ekonomisi en fazla çeşitlendirilmiş ülkedir. Çok yüksek oranda gelişmiş iletişim ve ulaşım altyapısıyla birçok çok uluslu firmanın merkezidir. 2006 yılında ABD ile STA imzalayan ilk Körfez ülkesidir.
Söz konusu ziyarete katılmak isteyen üyelerinizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/440/9195 adresinden en geç 25 Ağustos 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kayıt yaptırmaları ve katılım ücretini (800 ABD Doları) ödemeleri gerekmektedir.
Kayıt yaptıran üyelerimize detaylı uçuş ve konaklama bilgileri bilahare iletilecektir.
Not: Ziyarete katılım sınırlı sayıda tutulacağından 20 kişilik kontenjan bulunmaktadır.
Uçuş Bilgisi
Gidiş: 07 Ekim 2017
İstanbul Kalkış: 20:20, TK 778
Dönüş: 09 Ekim 2017
Manama Kalkış: 01:15, TK 779
İlgili Kişi: Buğra Karahan | 212 339 5043 | bkarahan@deik.org.tr 

Bilgilerinize,