125.Yıl

122.Yıl

Motor Kurye Eğitimi ve ISCO Kodu Verilmesi İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Pandemiden sonra değişen piyasa koşulları gereği, her sektör için motor kurye ihtiyacının arttığı fakat piyasada dolaşan kuryelerin yeterince eğitim almadan işe alındığı ve zaman zaman işletmeleri zor durumda bıraktıkları dile getirilmiştir. İş bu sebeple, TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş bünyesinde motor kurye eğitimlerinin verilmesi; ayrıca, motor kuryeliğinin iş kolu olarak hayata geçmesi adına SGK Meslek Kodu (ISCO Kodu) verilmesi ile ilgili girişimlerde bulunuldu.