124.Yıl

122.Yıl

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Çalışmalar Yapıldı.

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’e istinaden gerçekleştirilecek revizyon ile ilgili Odamız Sigortacılık Meslek Komitemizin yapmış olduğu revizyon çalışmaları ilgili kuruma iletildi.