125.Yıl

122.Yıl

MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİNDE TÜRKİYE İFADESİNİN KULLANILMASI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen; 4 Aralık 2021 tarihli ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Türkiye” markasının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, yabancı ülke ve örgütlerle yapılan faaliyetler ve yazışmalar kapsamında ülkemizin isminin “Türkiye” olarak yazılması hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığımızca Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yapılan girişimler neticesinde ülkemizin isminin yabancı dillerdeki karşılıkları yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı hususunun 2 Haziran 2022 tarihinde BM tarafından onaylandığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, ihracat kapsamında gerek elektronik ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin ülkemiz isminin yazıldığı bölümlerde ülkemizin adının yabancı dillerdeki karşılığı yerine “Türkiye” ifadesinin kullanılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KOCAELİ TİCARET ODASI