122.Yıl

122.Yıl

Medikal Sektör Sorunları ile İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

Resmi gazetede yayınlanan 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Tıbbi Cihazlar Tanıtım Yönetmeliği kapsamında medikal satışı yapan firmalarımız, kanun ve yönetmelik düzenleme ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılmıştır. Mesul Müdürlük, Klinik Destek, Satış Tanım olmak üzere minimum 3 yetkili satış destek gibi personellerin çalışma zorunluluğu getirilerek halkımızın doğru ve güvenilir tedarik hizmet alması amaçlanmıştır. Bu koşula uymayan firmalar kapatılmış ve medikal ürünlerinin satışı yasaklanmıştır. Hal böyle iken gerek internet üzerinden satış mağazalarından gerekse zincir mağaza marketlerde birçok medikal sağlık ürününün satışı yapıldığı açıkça görülmektedir. Bu konuda sektör temsilcilerinin ve çalışanların yaptığı şikayetler gittikçe yoğunlaşmıştır. Satışı kanun ve yönetmeliklerle çerçeve altına alınmış olan medikal ürünlerin halkımıza doğru ve yetkili kanallardan ulaşması, uygun şekilde depolanması, hastaya cihaz kullanımı ile ilgili uygun eğitim verilmesi ve halk sağlığının korunması ancak ve ancak yetkili ruhsatlı medikal ve tıbbi malzeme satış merkezlerince yaklaşık 5 bin ayrı noktada Türkiye genelinde sorunsuz hizmet verilmektedir. Özel sağlık hizmet sunucuları, müşterilerine ücretsiz maske verecek olan market işletmecileri ile üretime ve çalışmaya devam etmek zorunda olan işletmeler ihtiyaç duydukları maskeleri medikal firmalarımızdan tedarik etmektedirler. Bölgemizde yoğun şekilde faaliyette bulunan ve işçi sayısı fazla olan özel firmalarında ciddi anlamda maske ihtiyacı bulunmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu maskelerin Tıbbi Cihaz Satış Merkezlerince toptan olarak satışının gerçekleştirilmesi ve piyasaya arzı konusu ile üyelerimizde bulunan mevcut stoklardaki söz konusu ürünlerin nasıl değerlendirileceği konularında tereddütlerin giderilmesi adına tarafımıza bilgi verilmesi; ayrıca maskelerin ÜTS ( Ürün Takip Sistemi) tanımlayıcı numarası olmayan firmaların satmasının önlenmesi ve denetimlerin arttırılması adına Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuldu.