122.Yıl

122.Yıl

KOSGEB İşleme Değerlendirme Raporu Hk.

Sayın Üyemiz,

KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü'nden alınan yazıda, KOSGEB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları kapsamında tutmuş oldukları idari kayıtlar üzerinden işletmelerin mevcut durumlarını yorum katmaksızın ortaya koymak, sektöründe ve bölgesinde konumuna yönelik bilgiyi sağlamak amacıyla "İşletme Değerlendirme Raporu" hazırlanmış ve e-devlet üzerinden işletmelerin istifadesine ssunulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu rapor, sadece işletmeyi bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup İşletme Künyesi, Genel Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman bölümlerinden oluşmaktadır. Veriler üzerinden Türkiye geneli ve İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1'e göre sektör ortalamaları hesaplanarak, grafikler marifetiyle işletmenin kendisini sektörü ile karşılaştırmasına imkan sağlamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası