Kocaeli’nin Ekonomik Yapısı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

İlimizde sanayinin hızlı ve düzensiz yapılaşması Organize Sanayi Bölgelerinin kurularak, sanayinin planlı bir yapı içerisinde organize olmasını gerektirmiştir. İlimizde tüzel kişilik kazanmış 12 Organize Sanayi Bölgesi bulunmakta iken, son olarak Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişilik kazanmış ve İlimizdeki organize sanayi bölgesi sayısı 13’e yükselmiştir. Kandıra GİOSB’nin OSB sınırları içerisindeki kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.

SERBEST BÖLGELER

Kocaeli Serbest Bölgesinde; 2018 yılı itibariyle toplam 20 firma faaliyet göstermektedir. Serbest bölgede 2018 yılında toplam ticaret hacmi bir önceki yıla göre azalış göstererek 577 milyon 214 bin 452 dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Serbest Bölgede toplam 577 milyon 214 bin 452 $ ticaret gerçekleşmiştir. Yine aynı yıl 576 milyon 996 bin 293 $ ile en fazla ticaret Sanayi Grubu – Sanayi Mamulleri sektöründe gerçekleşmiştir. 

2018 yılında Türkiye’den Bölgeye 113 milyon 945 bin 135 $ ticaret gerçekleşirken, Bölgeden Türkiye’ye 57 milyon 802 bin 377 $ ticaret gerçekleşmiştir. 

Yine 2018 Yılında Yurtdışından Bölgeye 169 milyon 494 bin 817 $ ticaret gerçekleşirken, Bölgeden Yurtdışına 235 milyon 753 bin 962 $ ticaret gerçekleşmiştir.

TÜBİTAK – MARMARA TEKNOKENT TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGESİ

2018 yılı itibariyle bölgede gerçekleşen toplam ticaret hacmi, bir önceki yıla göre % 6,60 oranında artış göstererek 452 milyon 556 bin 062 dolar olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ TİCARET 

Kocaeli, dış ticaret hacminde özellikle Türkiye toplam ithalatında önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni imalat sanayi ağırlıklı olan üretimin girdilerinin bir kısmının yurt dışından karşılanmasıdır. 

Aynı zamanda, Kocaeli'de yıllara göre devamlı artış gösteren sanayi yatırımları, son yıllarda yeni ve gelişmiş teknolojileri de bölgeye taşıyarak yabancı sermaye yatırımlarının bölgeye yönelmesi sağlamıştır. 

Ülkemiz dış ticaretinde de önemli bir yere sahip olan İlimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Gümrüklere Göre İthalat-İhracat verilerine göre; 2018 yılında Kocaeli’deki gümrükler aracılığıyla 23 milyar 869 milyon dolar tutarında ihracat, 35 milyar 921 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli’de Yıllar İtibariyle Dış Ticaret Verileri  (milyon dolar)

 

KOCAELİ’NİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ İÇİNDEKİ PAYI 

2018 yılı itibariyle Türkiye genelinde; 167 milyar 967 milyon dolar ihracat, 223 milyar 46 milyon dolar ise ithalat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Türkiye’de toplam ihracat bir önceki yıla göre % 10,2 oranında, toplam ithalat ise % 17,7 oranında artış göstermiştir.

Ülke ihracatı 2017 yılında toplam 156 milyar 992 milyon dolar iken, ithalat 233 milyar 799 milyon dolar gerçekleşmiştir. 2018 yılında bir önceki yıla göre ihracatta % 6,9 oranında artış görülürken, ithalatta % 4,5 azalış görülmüştür.

Türkiye’de 2018 yılında en çok ihracat yapılan sektör otomotiv sektörü olmuştur ve bu sektörden yaklaşık 24 milyar USD tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. Kocaeli fasıllara göre ihracat verilerine bakıldığında ise ilk sırayı mineral yakıtların aldığı görülmüştür, ikinci sırada da motorlu kara taşıtları ve ilgili sektörlerin yer aldığı görülmüştür.

Türkiye’de 2018 yılında ithalatı en çok yapılan ürünlere bakıldığında; petrol, petrol türevi gibi ürünlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. 2018 yılında bu ürün grubundan yapılan ithalat yaklaşık 36 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Kocaeli’ de de fasıllara göre ithalata bakıldığında yine Türkiye genelinde olduğu gibi Mineral yakıtlar ve petrol türevi ürünlerin ilk sırada olduğu görülmektedir.

2018 yılında Türkiye’de en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkelerin oranına bakıldığında Avrupa Birliği ülkelerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir bu oran %50 civarındadır. 2017 Kocaeli İhracat verilerine ülkeler bazında bakıldığında da yine Avrupa birliği ülkelerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Kocaeli İhracatı ülkelere göre 608 milyon 228 bin 147 € ile en fazla Mısır’ a gerçekleştirilmiştir.  

2018 Kocaeli İthalat verilerine ülkeler bazında bakıldığında da yine Avrupa birliği ülkelerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Kocaeli’nin ithalat yaptığı ülkelere göre 2 milyar 726 milyon 515 bin 158 € ile en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan gerçekleştirilmiştir. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla Çin, Almanya ve Güney Kore izlemiştir.

<