122.Yıl

122.Yıl

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Pandemi nedeniyle başlayan kısa çalışma ödeneği uygulaması 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği kararında şu ifadelere yer verildi:

Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı:

25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, COVID-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde, 26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi:

Yine aynı tarih ve sayılı Resmi  Gazete’nin 3316 sayılı kararına göre de; 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2.maddesi ile geçici 23.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (COVID-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun geçici 23.maddesinin birinci fıkrasında yer alan 30.06.2020 tarihi, 30.11.2020 tarihli 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde 31.01.2021 olarak uygulanacaktır.