122.Yıl

122.Yıl

‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Semineri’ne davetlisiniz…

‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Semineri’ne davetlisiniz…

Sayın Üyemiz,

Kırsal Kalkınma Desteklerinin 13. Etabı Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında Tebliğ 02/08/2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Programa başvurunun, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde yapılacağı belirtilmiştir. Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsamaktadır.

Yatırım konuları:

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Söz konusu Tebliğ ve uygulama esasları ile başvurularda dikkat edilecek hususlar hakkında 4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA günü 14:00- 16:00 saatleri arasında Odamız hizmet binasında Kocaeli Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin de yer alacağı “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili üyelerimizin katılımlarını rica ederiz.

Kayıt için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası

Katılım İçin İrtibat:

Araştırma ve Dış Ticaret Servisi -Rümeysa ÇOBAN

0262 322 30 10 (Dahili: 249) rumeysa.ozer@koto.org.tr  

Program Akışı

13:30 -  Kayıt

14:00 – 14:05 Açılış Konuşması

14:05 – 15:00 Konuyla ilgili Uzmanın sunumu

15:00 – 16:00 Soru Cevap