122.Yıl

122.Yıl

KDV İNDİRİMİ UYGULAMASI 31 MAYIS 2021’E KADAR UZATILDI

“Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” Cumhurbaşkanı Kararı (Pandemi destek kararları) 23 Aralık 2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

 

Aynı zamanda “Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” ifadesine istinaden; Covid-19 aşısı için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı da, yüzde 1 olarak belirlendi.