122.Yıl

122.Yıl

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Kamuoyuna saygı ile duyurulur…

Kentimizde faaliyetlerini sürdüren bazı basın yayın organlarında ‘Kocaeli Ticaret Odamızın, bir belediyenin yan şirketinin yönetimine onay vermediği- hatta reddettiği’ yönünde haberler yayınlanmış ve ‘keyfi bir uygulama’ algısı oluşturulmuştur. 

Özellikle vurguluyoruz ki; kanunla belirlenmiş en temel görevi ve prensipleri ‘üyesine hizmet’ olan Kocaeli Ticaret Odası’nda tüm iş ve süreçler kanuni usul ve esaslara göre yapılmaktadır

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunun 24., 25. Maddesi ve Sicili Yönetmeliğinin 7. Maddesi; Ticaret Sicili Müdürlüklerinin bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösterdiğini hüküm altına almıştır. 

T.C. Ticaret Bakanlığının, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderdiği 15/05/2019 tarihli yazısından da anlaşıldığı üzere, Belediyenin veya bağlı kuruluşlarının sahip oldukları veya ortağı bulundukları belediye şirketlerinin genel kurulunda belediye ve bağlı kuruluşu temsil edecek kişilerin belediyelerin karar organı olan Belediye meclisinin kararı ile belirleneceği açıkça ifade edilmiştir. 

Bu kapsamda habere konu olan süreç Ticaret Bakanlığının Tüm Ticaret Sicili Müdürlüklerine göndermiş olduğu yukarıda bahsi geçen yazı çerçevesinde yürütüldüğünü ve Oda yönetimimizin ticaret sicili tescil işlemleri ile ilgili herhangi bir tasarrufunun bulunamayacağı hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KOCAELİ TİCARET ODASI