122.Yıl

122.Yıl

Irak Başbakanı' nın Basın Açıklaması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin, 12 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında aşağıda yer alan hususların gündeme geldiği belirtilmektedir:

1. Irak'ın yeniden imarı kapsamında, Irak'ın bütün Vilayetlerinde asfaltlama, kaldırım döşeme ve kaplama vs. işlemlerini uygulamak üzere çalışma ekipleri oluşturmak için İmar, İskan ve Belediyeler Bakanlığı'na yetki verilmesi, Irak-Ürdün Ortak Sanayi Bölgesinin kurulması, müteahhitlerin sorunlarının çözülmesi ve projelerin önündeki engellerin kaldırılması hususları Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.

2. Sosyal konutların inşası için İmar, İskân ve Belediyeler Bakanlığı tarafından, "Sosyal Yardım" kapsamında olan ailelere ve özel ihtiyaç sahiplerine arsa tahsisine, diğer vatandaşlara hizmet ücreti karşılığında 300 metrekare arsa tahsisine, inşa edilecek konutların bulunduğu bölgelerde gerekli altyapının oluşturulmasına, her biri 30 Milyon Irak Dinarı (ID) fiyatlı ve 200 metrekarelik 33 bin adet konut inşa edilmesine (Basra'da 8000, Bağdat'ta 8000, Ninova'da 4000, Zikar'da 2000 ve Meysan, Mutenna, Divaniye, Vasit, Necef, Kerbela, Babil, Anbar, Selahaddin, Diyala ve Kerkük'te 1000'er adet ) kararlaştırılmıştır.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası