122.Yıl

122.Yıl

İpotek ve Tapu Harç Oranları ile İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Ticari faaliyetler kapsamında firmalar teminat niteliğinde gösterilen gayrimenkuller ile iş yapmakta olup; söz konusu teminat niteliğinde gösterilen gayrimenkullerin alım-satım ve ipotek durumlarında harç ödenmektedir. Bahse konu olan teminatlar ile ticari faaliyetlerini sürdüren firmaların ödedikleri harç oranlarının yüksek oluşu firmaların giderlerini arttırmakta ve maddi açıdan olumsuz etkilemektedir. İş bu sebeple, ticari faaliyet kapsamında yapılan gayrimenkul alım-satım ve ipotek harçlarına uygulanan oranların düşürülmesi söz konusu yöntemle ticari faaliyetlerini sürdüren firmaları olumlu yönde etkileyeceğinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde girişimlerde bulunuldu.