122.Yıl

122.Yıl

İnşaat Sektörü Sorunları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu.

İnşaat sektörünün 2018 yılı Ağustos ayından beri duraksadığı ve etki ettiği 243 kalem üreticinin 2 yıl zor günler geçirdiği, devletin faiz oranlarını aşağı çekerek inşaat ve etki ettiği 243 kalem üreticinin sektöre tekrardan hızlı bir şekilde geri dönmesine imkan sağladığı ifade edilmektedir. Diğer yandan inşaat sektörü çalışmalarını etkileyen, hızını yavaşlatan, hatta çalışmaları bekleten etkenlerin olduğu ve bu durumunun üyelerimizi olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. İş bu sebeple, söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması adına ilgili merci nezdinde girişimlerde bulunldu.