122.Yıl

122.Yıl

İnşaat Sektörü Sorunları İle İlgili Girişimlerde Bulunuldu

Müteahhitlerin inşaat sürecinde harita mühendislerine yaptırdığı harita işlemlerinin Belediyeler tarafından denetlendiği halde LİHKAB (Devletten yetki alan Tapu Kadastroya bağlı denetim)  adı altında ikinci bir harita mühendisliği tarafından denetlenmesi ve tekrar ücrete tabi tutulması inşaat sektörüne ek maliyet çıkarmakta ve üyelerimizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır. İş bu sebeple, söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması adına ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunldu.