122.Yıl

122.Yıl

İmar Barışında Süre Uzatımı Hakkında

Sayın Üyemiz,

1 Temmuz 2019 tarih ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile imar barışı başvuruları 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15.06.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayıt bedelinin en az %25’inin 31.07.2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında arttırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası