Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda ilgili kurumların iştiraki ile A.TR Dolaşım belgeleri ile menşe ispat belgelerinin ihracatçı firmalar veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirleri tarafından elektronik ortamda düzenlenmesi ve bu belgelerin Odalar ve Birliklerce onaylanması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Buna istinaden; İhracatçı firmaların veya temsil ettikleri firmalar adına gümrük müşavirlerinin ilgili personelinin dolaşım ve menşe belgelerini otomasyon sistemi üzerinden satın alıp, anılan sistem üzerinden düzenleyebilmeleri amacıyla herhangi bir nitelikli elektronik sertifika sağlayıcısından alınmış geçerli bir elektronik imzayı mümkün olan en kısa sürede temin etmeleri gerekmektedir.

Konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.