122.Yıl

122.Yıl

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; 01 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete ile “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandığı bilgisi verilmektedir.

Söz konusu değişikliklere aşağıda yer alan doküman aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.