Sayın Üyemiz,

02.02.2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 01.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olmak üzere tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı , 4447 sayılı, 6111 sayılı kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile 01.04.2018 tarihinden önce yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından en son 01.06.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması halinde, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

Geriye yönelik teşvik, destek ve indirimlerden yararlanmak veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilmek için SGK’ ya 01.06.2018 tarihine kadar yazılı olarak başvurmak şarttır. Aksi halde bu madde hükümlerinde yararlanmak mümkün değildir.

01.06.2018 tarihinden sonra ise gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Mert ANLIPAK

Genel Sekreter