124.Yıl

122.Yıl

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2021-2022 Son Başvuru Tarihleri 17.12.2021 / 21.01.2022

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ
2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ UYGULAMA REHBERİ YAYINLANDI

 

 

Sayın Üyemiz

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 2020/24 (D.T. 2021/34) 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi ise 31.10.2021 tarihi itibari ile T.C. TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI web sitesi üzerinden yayımı yapılmıştır.

Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlamış olup, 21/01/2022 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ No: 2020/25  (D.T. 2021/35)  21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Tebliğ No: 2020/25 te yer alan Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberinin de 31.10.2021 tarihi itibari ile yine Bakanlığın web witesi üzerinden yayımı yapılmış olup, 

Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59'da sona erecektir.

31.10.2021 tarihinde güncellenen Ekonomik/Altyapı Uygulama Rehberi ve eklerine Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Duyurular bölümünden ulaşmak için Tıklayınız...

 

 

 

 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında % 50 hibeli tarıma dayalı ekonomik ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında değişiklik yapılmasına dair Tebliğlerde yeraldığı üzere,

Program kapsamında;

Ekonomik Yatırımlarda;

Yeni Tesis: 3.500.000,00 TL

Tamamlama: 2.500.000,00 TL

Kapasite Artırımı ve teknoloji Yenileme: 2.000.000,00 TL

Üst limitler belirlenmiştir.

Alt Limit: 250.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

Alt Yapı Yatırımlarında;

A İş Planı: 0,00 TL – 300.000,00 TL

B İş Planı: 20.000,00 TL – 600.000,00 TL

Olarak limitler belirlenmiştir.

 

 

 

 Ekonomik Yatırım konularından;

ü  Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

ü  Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri

ü  Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)

ü  Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

ü  Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

4-Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından;

1.       Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri, (Sebze-Meyve İşleme, Çelik Silo, Soğuk Depo, Örtü Altı Tarım, Kanatlı Yetiştiriciliği, Kapama Meyve-Sebze Bahçe Tesisi Sulama Sistemi, vb)

2.       Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar,

3.       Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi,

4.       El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünler, (**) (Çinicilik, Çömlek, Dokumacılık, Halı, Kilim, Sabun, Gülsuyu vb)

5.       İpek Böceği Yetiştiriciliği,

6.       Su Ürünleri Yetiştiriciliği,

7.       Tarımsal Amaçlı Kooperatif Ve Birlikler İçin Makine Parkları, (Elektrikli Traktörler ve biçerdöver hariç kendinden yürür makineler kapsam dışıdır)

8.       Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir.

  

 

EKONOMİK YATIRIMLAR

 

Uygulama Rehberi için burayı tıklayınız

Uygulama Esasları için burayı tıklayınız

Başvuru Formu için burayı tıklayınız

İşletme Planı için burayı tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için burayı tıklayınız

 

 

 EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Uygulama Rehberi için burayı tıklayınız

Uygulama Esasları için burayı tıklayınız

Başvuru Formu için burayı tıklayınız

İşletme Planı için burayı tıklayınız

Uygulama Rehberi Ekleri için burayı tıklayınız

 

Proje başvuruları https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx adresinden online olarak yapılabilecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

KOCAELİ TİCARET ODASI