122.Yıl

122.Yıl

EKONOMİK YATIRIMLAR HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI

Sayın Üyemiz,

T.C. Tarım ve Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayılı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amacıyla 2021-2025 yılları arasında uygulamaya konulan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” 21.11.2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğe istinaden hazırlanmış olan “Uygulama Esaları”  www.tarimorman.gov.tr adresinde yayınlamış olup (07.12.2020); başvuruların  en son en son 20.02.2021 günü saat 23:59 da Bakanlığın internet adresinden yapılması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

KOCAELİ TİCARET ODASI