122.Yıl

122.Yıl

E-Arşiv Fatura Uygulaması’na dahil olmayan mükelleflerin 5 bin TL ve 30 bin TL’yi aşan faturaları GİB portalından düzenleme kılavuzu yayınlandı…

E-Arşiv Fatura Uygulaması’na dahil olmayan mükelleflerin 5 bin TL ve 30 bin TL’yi aşan faturaları GİB portalından düzenleme kılavuzu yayınlandı…

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiş ve aynı bölümde; aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturaların topluca birlikte değerlendirilerek vergiler dâhil tutar toplamının söz konusu tutarları aşması halinde, bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğunun bulunduğu belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura/e-Arşiv Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan mükelleflerin 5 Bin TL ve 30 Bin TL ve üzeri düzenleyecekleri faturaların e-Arşiv fatura kapsamında düzenlenmesini sağlayan e-Belge Portalının kullanımını açıklamak amacı ile kılavuz hazırladı. 

Kılavuza ulaşmak için tıklayınız…