122.Yıl

122.Yıl

Dubai Webinar Etkinliği Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden aldığımız yazıda; Dubai'de yerleşik iş insanlarımızın üyesi oldukları ve ikili ticaretin artırılması amacıyla faaliyet gösteren Türk İş Konseyi tarafından 9 Aralık 2020 günü Türkiye saatiyle 10:00-11:00 saatleri arasında "Yurtdışı Alacakların Yerel Mahkemeler (BAE) Yoluyla Tahslili" konulu bir webinar düzenlenecektir.

Webinarın Covid-19 salgını nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmesinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan ticari anlaşmazlıkların sayısındaki artış göz önüne alındığında söz konusu etkinliğin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapan ve yapmayı planlayan ihracatçı firmalarımız için faydalı olacağı düşünülmektedir.

İlgili toplantı detayları ekte sunulmakta olup, toplantıya https://forms.gle/p5ugaBJaoT1uLnQC7 adresi üzerinden kayıt yaptırılabilinir.

Üyelerimize duyurulur.