122.Yıl

122.Yıl

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nda Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz,

Kocaeli Valiliği, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 22.10.2020 tarih ve 2001102 sayılı yazısında; 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürtülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP üzerinden gönderileceği bildirilmektedir.

Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esaları ekte yer almaktadır.

Ayrıca kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına, KEP ile ilgili tüm mevzuata, sıkça sorulan sorulara ve diğer hususlara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.btk.gov.tr/kayitli-elektronik-posta-hizmet-saglayicilar  internet sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kocaeli Ticaret Odası

Ek: Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları