122.Yıl

122.Yıl

Devlet Destekli Alacak Sigortasında Değişiklik

19 Ağustos 2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmış olup; konuya ilişkin yeni düzenlemeleri içeren bilgi notu ile karşılaştırmalı tablosu aşağıda sunulmuştur.

Dosya Yüklenemdi