122.Yıl

122.Yıl

Çuhadar: Kentsel dönüşümü Kocaelili mimar, mühendis ve şehir plancılar gerçekleştirmeli

Çuhadar: Kentsel dönüşümü Kocaelili mimar, mühendis ve şehir plancılar gerçekleştirmeli

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda şehir plancısı-inşaat mühendisi Abdurrahman Çuhadar, Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı bölgeleri riskli alan ilan edilen Veliahmet ve Hacı Hızır Mahallelerine, Gültepe, Yenidoğan, Tavşantepe ve Cedit Mahallerinin tamamının da ilave edilmesini önererek, “Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan, şehir plancı arkadaşlarımız, mimarlarımız ve müteahhitlerimiz mevcuttur. Bu noktada gerek merkezi hükümet, gerek mahalli belediyeler ile işbirliği içerisinde kentimizin yapı kalitesini arttırmamızın mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyor, el birliğiyle 17 Ağustos’ların ‘kaderi’ni de ‘kederi’ni değiştirebileceğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verdi.

KAPSAMLI VE DİKKAT ÇEKİCİ SUNUM

Çuhadar, Kocaeli Ticaret Odası aylık olağan meclis toplantısında konuyla ilgili yaptığı ayrıntılı sunumunda şu ifadelere yer verdi; Kentsel dönüşüm, son yıllarda oldukça fazla duyduğumuz bir kavram. Mayıs 2012’de kabul edilen “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile başlayan kentsel dönüşüm süreci, günümüzde de tüm hızıyla devam ediyor.

Peki, çokça duyduğumuz bu kavram hakkında yeterli bilgiye sahip miyiz?  “Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm neden önemlidir? Kentsel dönüşümün nedenleri nelerdir? sorularının cevabı, başta şehrimiz ve tüm ülkemiz için oldukça önem arz ediyor.

‘1999 DEPREMİNDE YAŞADIĞIMIZ ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN…’

Bir daha aynı maddi-manevi kayıpların yaşanmaması adına uygulamaya alınan ‘6306 sayılı Afet Riskli altındaki alanların Dönüştürülmesi Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun ile kentteki afet riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşümle; kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanıyor. 1999 depreminde yaşadığımız acıları bir daha yaşanmaması için Kocaeli Ticaret Odası’na ve kentimizin bütün sivil toplum kuruluşlarının üzerine büyük sorumluluklar düşüyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ANA AKTÖRLERİ

Bu amaçla tespitlerimizi değerli kamuoyuyla paylaşıyor, kentimizde kentsel dönüşüm ve uygulamalarına dikkat çekmek istiyoruz. Kentsel dönüşümün ana aktörleri; yaşam alanı riskli alan ilan edilmiş vatandaş, riskli alanın sınırlarından sorumlu belediye ve bu riskli alanı dönüştürecek olan yapacak olan yüklenicidir.

Kentsel dönüşümün ilk etki alanında olan vatandaşlar; yaşadığı alan riskli alan ilan edildiğinden çok fazla itiraz hakkı olmayıp, güven duyacağı adımlar atılmasını bekleyen, karşısında çok iyi bir yüklenici olsa da bir şekilde devlet güvencesi isteyen taraftır.

Belediyelerin görevi; riskli alanları ilan edilmiş yer ve yerlerin planlamasını doğru yaparak, kamumun, vatandaşın ve yüklenicinin menfaatini korumak, vatandaş ile yüklenici arasında köprü kurmak, sulh ortamında kaliteli yaşam alanları inşa edilmesine aracılık etmektir.

Yüklenici tarafın sorumluluğu ise; hem madden, hem manen büyük zorunluluklar doğurmaktadır.

‘MÜTEAHHİT KAVRAMI TAM OLARAK TANIMLANMALIDIR’

Kentsel dönüşümün başka bir karşılığı inşaat sektörü demektir. İnşaat sektörünün de içinde bulunduğu durumu doğru analiz etmeden üretilen çözümlerin gerçekçi olmayacağını düşünmekteyiz. Bunun için öncelikle dönüşümü gerçekleştirecek olan müteahhit kavramı tam olarak tanımlanmalıdır. Maalesef yasalarımızda bu kavram tam olarak tanımlanmamış olup her şirket kuran kişiler müteahhitlik yapmaktadır. Geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde müteahhit kavramının tanımlanması adına çok ciddi çalışmalar yapıldığını hatta sona yaklaşıldığını görmekteyiz.

‘OLASI MAĞDURİYETLER YAŞANMADAN ÖNLENEBİLMELİ’

Bizlerin dileği; Vatandaş, belediye ve müteahhit olmak üzere üçlü sac ayağı olarak kurgulanmasını arzu ettiğimiz yaklaşımda, ana ayağı oluşturan müteahhitlerin nitelikleri ve şartlarının açıkça belirlenmesi, vatandaşları mağdur edebilecek unsurların tamamen ve eşitlik ilkesiyle ortadan kaldırılmasıdır. Yapabilme kriterleri, yapı özellikleri, müteahhitlerin ekonomik yapıları dikkate alınarak belirlenmeli, olası mağduriyetler yaşanmadan önlenebilmelidir.

‘GÜLTEPE, YENİDOĞAN VE CEDİT MAHALLESİ’NİN KALAN KISMI DA RİSKLİ ALAN OLARAK İLAN EDİLMELİ’

Son olarak şu hususu da özellikle vurguluyoruz ki; daha önceleri riskli alan ilan edilen İzmit Cedit Mahallesi’nin bir kısmının yanına, Veli Ahmet ve Hızır Reis mahalleleri de eklenmiştir. Ancak bunların yetersiz olduğu kanaatindeyiz. Bu mahallere ilave, çarpık yapılaşmaları ve düzensiz kentleşme yapılmış Gültepe, Yenidoğan ve Cedit Mahallesi’nin kalan kısmı da riskli alan olarak ilan edilmeli ve yeniden planlanmalıdır.

‘EL BİRLİĞİYLE 17 AĞUSTOS’LARIN ‘KADERİ’Nİ DE ‘KEDERİ’Nİ DE DEĞİŞTİREBİLİRİZ’

Bunların yanı sıra plansız yapılaşmış olan Tavşantepe Mahallesi de riskli alan ilan edilmeli ve bütün bu mahalleler yeniden planlanmalıdır. Riskli alan ilan edilmiş alanların planlaması; Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan, şehir plancı arkadaşlarımız tarafından planlanmalı

Riskli alan ilan edilmiş alanların projelendirilmesi; Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan, mimar ve mühendis arkadaşlarımız tarafından yapılmalı

Riskli alan ilan edilmiş alanların müteahhitliği; Kocaeli Ticaret Odası’na kayıtlı merkezi Kocaeli’nde olan müteahhit arkadaşlarımız tarafından yapılmalıdır.

Şehir plancı, mühendis ve mimar arkadaşlarımız bu çalışmaları yapacak kalite ve bilgi düzeylerine sahip olmasının yanında, müteahhitlerimiz de bu yapıları yıkıp yeniden yapacak kalite yeterliliğe sahiptir.

Bu noktada gerek merkezi hükümet, gerek mahalli belediyeler ile işbirliği içerisinde kentimizin yapı kalitesini arttırmamızın mümkün olduğunu bir kez daha ifade ediyor, el birliğiyle 17 Ağustos’ların ‘kaderi’ni de ‘kederi’ni de değiştirebileceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”